Redactie

Verzorging maandblad
Het maandblad verschijnt in principe ieder maand met uitzondering van de maanden januari, juli en augustus.

Redactieadres
E-mail: redactie@sv-zwh.nl
Telefoon: 06 520 843 81
Adres: Dr. Baumannplein 52, 1165 MD Halfweg

Bezorging maandblad
Voor klachten en opmerkingen:
Willem Tavenier
Telefoon: 020 497 22 09

Corrector maandblad