Evenementen

Jaarlijkse worden er door de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg enkele evenementen georganiseerd. Tot voor Corona vonden deze feesten plaats in cultureel centrum De Olm in Zwanenburg. Helaas blijkt het nieuwe Dorpshuis niet geschikt voor deze evenementen. Voor wat betreft de bingo, deze wordt iedere derde vrijdag van de maand gehouden in het gebouw van de Speeltuinvereniging Zwanenburg. De feesten worden georganiseerd in de Zoete Inval in de Haarlemmerliede.