Over ons

Onze vereniging, de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg, is statutair op 23 november 2015 opgericht en als zodanig ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Nadat er in 2015 onvrede was over het beleid van de ANBO afdeling Zwanenburg-Halfweg, hebben een aantal leden besloten een eigen vereniging op te richten. Dit werd de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg ZWH. Daar waar de ANBO in 2015 300 leden had, is de Seniorenvereniging ZWH inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met ruim 600 leden begin 2024

Wij brengen negen keer per jaar een blad uit met informatie wat wij doen en wat ons bezig houd. Daarnaast kan elke vereniging, die als doelstelling heeft een bijdrage te leveren aan het welzijn van ouderen, dit in ons blad vermelden.