Activiteiten

De activiteiten die door of namens de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg worden georganiseerd. Aan de onderzijde een aanvraag mogelijkheid voor informatie over deze activiteiten.

Bingo
Tiny Hulst
Telefoon: 06 25252972

Plaats: Gebouw Speeltuinvereniging Zwanenburg, Plantsoenlaan

Iedere 3e vrijdag van de maand vanaf 13.00 uur

Busreizen
Willem Tavenier
Telefoon: 020 497 2209

Ieder jaar worden er diverse malen busreizen georganiseerd voor de leden van de Seniorenvereniging.
Zie voor meer informatie het menu Activiteiten-Busreizen.

Crea Hobby Club
Rie van Soest
Telefoon: 06 497 59 72

Plaats: Dorpshuis

1e en 3e maandag van de maand
13.30 – 15.30 uur

Evenementen
Arnoud Hulst
Telefoon: 06 162 878 73

Ieder jaar worden er door de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg diverse feesten voor de leden georganiseerd.
Voor meer informatie zie het menu: Activiteiten-Evenementen.

Jeu de boules

Plaats: Terrein Eigen Haard

Info volgt later

Klaverjassen 2
Arnoud Hulst
Telefoon: 06 162 878 73

Plaats: Dorpshuis

Iedere donderdagavond
19.30 – 23.00 uur

Koersbal
Alda Belt
Telefoon: 06 - 10114902

Plaats: Dorpshuis

Iedere donderdag van de maand
9.15 – 11.15 uur

Samen Fietsen ZWH
Arnoud Hulst
Telefoon: 06 - 162 878 73

De fietsactiviteiten vinden in principe plaats in de periode april tot en met september, op werkdagen. Voor deelname aanmelden bij Arnoud Hulst.

Sjoelen
Betty Fontaine
Telefoon: 06 101 149 02

Voor afmelden: 06 165 361 25

Plaats: Dorpshuis

Iedere woensdag van de maand
13.30 – 15.30 uur

Walking football
Rien Kruijt
Telefoon: 06 295 557 08

Plaats: Veld vv Zwanenburg

Iedere dinsdag van de maand
9.30 – 11.30 uur

Geef hier uw eventuele vraag aan.